Zadnja številka / Current Issue

2016 / Številka 2


RAZPRAVE / ARTICLES

Andreja Žele
Odvisniki v slovenščini: Vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki / Subordinate Clauses in Slovene: Content Subordinate Clauses and Pseudo Adverbial Clauses


Strani / Pages: 81–94
  

Alenka Jelovšek
»My sva téh svetnikou otroci«: Dvojina osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja / “My sva téh svetnikou otroci”: The Dual of Personal Pronouns in the 16-th Century


Strani / Pages: 95–112
  

Dana Baláková, Valerij M. Mokienko
Nič nie je nové pod slnkom / There is Nothing New Under the Sun


Strani / Pages: 113–124
  

Matej Meterc
Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitve frazemov / Thematic-Constructional Formulas and Formation of New Propositional Phrasemes


Strani / Pages: 125–138
  

Liudmila Pesehonova Kosem
Možnost interpretacije frazemov v dvojezičnih slovarjih / he Possibility of Interpretation of Phrasemes in Bilingual Dictionaries


Strani / Pages: 139–150
  

Marko Juvan
Pripovedni svet Brede Smolnikar / The Narrative World of Breda Smolnikar


Strani / Pages: 151–164
  

Varja Balžalorsky Antić
Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta / Bakhtin and Ducrot from the Point of View of Reconceptualization of the Lyrical Subject


Strani / Pages: 165–179
  

Vanda Babič
Od »nebrušenega diamanta« do velikega uma 19. stoletja / From a “Diamond in the Rough” to One of the 19 th Century‘s Great Minds


Strani / Pages: 181–194
  

Milivoj Nenin , Zorica Hadžić
Slovenci u krfskom Zabavniku / Slovenes in Corfu‘s Zabavnik


Strani / Pages: 195–204
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Alenka Šivic-Dular
16. mednarodni slavistični kongres v Beogradu leta 2018 / 16th International Congress of Slavists in Belgrade, 2018


Strani / Pages: 205–211
  

Nina Zavašnik, Lidija Rezoničnik
Karierni dan slavistov in slovenistov 2016 / 2016 Career Day for Slavists and Slovenists


Strani / Pages: 212–213
  

http://srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 10:27