Zadnja številka / Current Issue

2016 / Številka 3


RAZPRAVE / ARTICLES

Miran Hladnik
Zgodbe Prešernovih rokopisov / The Histories of Prešeren’s Manuscripts


Strani / Pages: 217–239
  

Miran Hladnik, Luka Zibelnik, Jana kolar, Aleksander Bjelčevič
Nova prešerniana / A New Prešerniana


Strani / Pages: 241–268
  

Mateja Pezdirc Bartol
Slovenske dramatičarke v 21. stoletju: Med teorijo, prakso in inovativno pisavo / Slovene Women Playwrights in the 21st Century: Between Theory, Practice, and Innovative Writing


Strani / Pages: 269–282
  

Anna Bodrova
Znanstvena pot do Terre Incognite (Slovenski ženski potopisi konca 19. in začetka 20. stoletja) / A Scholarly Path to Terra Incognita (Slovene Women’s Travelogues from the Late 19th and Early 20th Centuries)


Strani / Pages: 283–297
  

Andrej Tomažin
Interpretacije Cankarjevega Martina Kačurja med mitom, vedo in teorijo / Interpretations of Cankar’s Martin Kačur between Myth, Science, and Theory


Strani / Pages: 299–314
  

Kristina Riman, Barbara Riman
Hrvatarji v slovenski književnosti / Hrvatarji in Slovene Literature


Strani / Pages: 315–324
  

Kristina Pranjić
Logika zaumnega jezika ruske avantgarde / The Logic of the Transmental Language of the Russian Avant-Garde


Strani / Pages: 325–339
  

Januška Gostenčnik
Krajevni govori od Babnega polja do Bosljive Loke / Local Dialects between Babno Polje and Bosljiva Loka


Strani / Pages: 341–364
  

Boštjan Udovič
Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika / The Influence of Language of Diplomacy on the Literary Standard

Ključne besede: jezik diplomacije


Sinopsis: Članek se ukvarja z vprašanjem, s kakšnimi težavami se srečujemo - zaradi zgodovinskih, kulturnih, družbenih in drugih okoliščin - pri prevajanju izrazja iz diplomacije. Glavna ugotovitev je, da je na Slovenskem jezik diplomacije (še) v nastajanju, zato bi ga morali strokovnjaki čimprej standardizirati, da ne bi prihajalo do ne najbolj posrečenih (ali celo napačnih) prevodov teh izrazov .


Abstract: The article deals with the issues that arise in translating the terminology of diplomacy - due to historical, cultural, social, or other circumstances. The main finding of the study is that the Slovene diplomatic language is (still) developing and should therefore be standardized by experts as soon as possible to avoid poor (or even wrong) translations of this terminology.


Strani / Pages: 365–383   [ COBISS ID: 34277981 ]
  

Mladen Uhlik, Andreja Žele
Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini / A Comparative Analysis of Two Types of Sentence Structure with Subject Complement in Slovene and Russian


Strani / Pages: 385–400
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Vanda Babič
Študijsko-metodološki priročnik Glagolska pismenost na zahodnem Balkanu od 10. do 16. stoletja / Study and Methodological Guide Glagolitic Writing in the Western Balkans from the 10th to the 16th Century


Strani / Pages: 401–406
  

http://srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 10:27