Prejemajte revijo na dom / Journal Subscription

 

Naročnina velja do odpovedi. Odpovedi le ob koncu leta. Cena letnika za posameznike 22 €, za člane Slavističnega društva Slovenije 15,50 €, za študente 8,50 €, za inštitucije in knjigarne 33 €, za tujino 35 €. Če se želite naročiti na Slavistično revijo, nam po elektronski pošti posredujte svoje podatke
na naslov urednistvo@srl.si.

 

Annual subscription price: individuals 22 €; members of Slavistično društvo Slovenije 15,50 €; students 8,50 €; institutions and bookstores 33 €; outside of Slovenia 35 €. If you'd like to subsribe to the journal, please write to urednistvo@srl.si.

 

 

Plačilo na / Payment to: IBAN SI56-0208-3001-8125-980

https://srl.si:443/index.php?id=naroci
Spremenjeno / Changed: 6. 11. 2011, 14:27