Smiljanić, I. (2017). Ivan Tavčar v Kranju. Slavistična Revija, 65(4), 653-667. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66180706