Kaloh Vid, N. (2017). Posodabljanje prevodov: Prevajanje kulturnospecifičnih elementov v prvih dveh knjigah romana Bratje Karamazovi. Slavistična Revija, 65(3), 459-474. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-23443720