Marot Kiš, D. (2017). Sjećanje na život: Pripovijedanje i pamćenje u romanu Mamac Davida Albaharija. Slavistična Revija, 65(3), 475-486. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65582690