Curk, M. (2017). Dialog sodobnih literarnih ustvarjalcev z večkulturnostjo evropske družbe. Slavistična Revija, 65(3), 487-500. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65584994