Šubarić, S. (2017). Status skraćenica – u istorijskoj i savremenoj perspektivi. Slavistična Revija, 65(2), 263-280. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64486242