Huber, D. (2017). Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne predvidljivosti poudarkov). Slavistična Revija, 65(2), 281-299. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64487010