Pogačar, T. (2017). Izseljenski tisk v Ameriki v digitalni dobi: Slovensko-ameriški časopis Prosveta. Slavistična Revija, 65(2), 343-353. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64390754