Pezdirc Bartol, M. (2017). Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču. Slavistična Revija, 65(2), 354-365. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64377186