Bjelčevič, A. (2017). Verz, proza in poezija v ustnem mediju. Slavistična Revija, 65(2), 385-404. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64391778