Toporišič, T. (2017). Svežina dramskih praks in njihovih analiz (Mateja Pezdirc Bartol: Navzkrižja svetov, Ljubljana: ZIFF, 2016). Slavistična Revija, 65(2), 420-423. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64491106