Šivic-Dular, A. (2017). Zapisnik zasedanja razširjenega predsedstva MSK (Bukarešta, 24.–25. september 2016). Slavistična Revija, 65(2), 424-432. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64496738