Toporišič, T. (2017). Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks. Slavistična Revija, 65(1), 53-64. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63764322