Kerže, I. (2017). Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja. Slavistična Revija, 65(1), 99-114. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63782754