Žunkovič, I. (2017). Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik. Slavistična Revija, 65(1), 183-198. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63787362