Mikolič Južnič, T. (2016). Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine . Slavistična Revija, 64(4), 443-462. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63343458