Hladnik, M., Zibelnik, L., kolar, J., & Bjelčevič, A. (2016). Nova prešerniana. Slavistična Revija, 64(3), 241-268. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62389346