Riman, K., & Riman, B. (2016). Hrvatarji v slovenski književnosti. Slavistična Revija, 64(3), 315–324. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62396002