Udovič, B. (2016). Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika. Slavistična Revija, 64(3), 365-383. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34277981