Uhlik, M., & Žele, A. (2016). Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini. Slavistična Revija, 64(3), 385-400. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62383202