Babič, V. (2016). Študijsko-metodološki priročnik Glagolska pismenost na zahodnem Balkanu od 10. do 16. stoletja. Slavistična Revija, 64(3), 401-406. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62398050