Bon, J., & Perenič, U. (2016). Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja: Časovno-frekvenčna analiza. Slavistična Revija, 64(1), 13-32. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-60287330