Vrbinc, M., & Vrbinc, A. (2016). Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje. Slavistična Revija, 64(1), 33-46. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-60288866