Jovović, N. (2015). Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića. Slavistična Revija, 63(3), 293-310. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-59134306