Trupej, J. (2015). Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino. Slavistična Revija, 63(1), 17-28. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57700962