Pisanski Peterlin, A. (2015). So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? Korpusna študija na primeru izražanja epistemske naklonskosti. Slavistična Revija, 63(1), 29-44. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57701986