Žerjal Pavlin, V. (2015). Katja Mihurko Poniž: Zapisano z njenim peresom: Prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne književnosti. Nova Gorica, 2014. Slavistična Revija, 63(1), 139-141. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57710690