Ilc, G. (2014). Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini. Slavistična Revija, 62(3), 309-320. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56452194