Derganc, A. (2014). Še o glagolih premikanja v ruščini in slovenščini. Slavistična Revija, 62(3), 345-352. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56453986