Jakop, N. (2014). Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik. Slavistična Revija, 62(3), 353-362. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38007853