Kalin Golob, M., & Logar, N. (2014). Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu. Slavistična Revija, 62(3), 363-373. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56499554