Šekli, M. (2014). Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov. Slavistična Revija, 62(3), 451-461. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56454754