Orel, I., & Smole, V. (2014). Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika. Slavistična Revija, 62(3), 463-481. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56455010