Žerjal Pavlin, V. (2014). Reprezentacija ženske v poeziji Pavline Pajk. Slavistična Revija, 62(2), 163-176. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55234658