Jelenko, T. (2014). Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine. Slavistična Revija, 62(2), 253–255. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55243618