Žele, A. (2014). Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih. Slavistična Revija, 62(1), 1-16. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37109805