Stramljič Breznik, I. (2014). Medmet kot besedna vrsta v slovničnih opisih slovenskega jezika. Slavistična Revija, 62(1), 17-38. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20552200