Kaloh Vid, N. (2014). Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta. Slavistična Revija, 62(1), 91-108. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20555272