Vidovič Muha, A. (2014). Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi. Slavistična Revija, 62(1), 131-137. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54671458