Žele, A. (2013). Prva knjiga o slovenskem tolmačeslovju. Slavistična Revija, 61(4), 667-668. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53876578