Bjelčevič, A. (2013). Julija je stopila v »cerkev razsvetljeno«: K Žigonovi razlagi Prešernovega soneta Je od vesel’ga časa teklo leto . Slavistična Revija, 61(4), 591-604. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53899618