Štavbar, S. (2013). O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter Temps Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Slavistična Revija, 61(3), 523-534. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53102946