Nikitina, L., & Furuoka, F. (2013). Podobe države in stereotipi, ki jih o Rusih gojijo učenci ruskega jezika. Slavistična Revija, 61(2), 432-438. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-52502882