Šekli, M. (2012). Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu. Slavistična Revija, 60(4), 603–620. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51413602