Babič, V. (2012). Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža iz Supraseljskega zbornika. Slavistična Revija, 60(1), 41-58. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48886370