Verdonik, D., & Kačič, Z. (2012). Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu. Slavistična Revija, 60(1), 79-94. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48889442