Jurgec, P. (2011). Slovenščina ima devet samoglasnikov. Slavistična Revija, 59(3), 243–268. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-33201453