ŽELE, A. (2008). Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode. Slavistična Revija, 56, 174-176. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37259618