SKUBIC, M. (2007). Jezika v stiku: slovenščina in furlanščina. Prevzete besede in kalki. Slavistična Revija, 55(1-2), 19-29. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34796898